Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Etusivu

Asianajotoimisto Jouni Virranniemi on toiminut vuodesta 1993 lukien Kuusamossa. Toimisto tarjoaa asianajopalveluja sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. Toimisto sijaitsee Kuusamon keskustassa Kitkantien varrella.

Asianajaja Virranniemi toimii myös julkisena kaupanvahvistajana.

Asianajaja Jouni Virranniemi
  • oikeustieteen kandidaatti 1978
  • varatuomari 1981
  • asianajaja 1993
Asianajaja Jouni Virranniemi on Suomen Asianajajaliiton jäsen.
Jäseneksi Suomen Asianajajaliittoon voidaan hyväksyä vain rehelliseksi ja hyvämaineiseksi tunnettu, usean vuoden käytännön kokemuksen omaava, tuomarinvirkaan vaadittavan ylemmän oikeustieteellisen loppututkinnon ja erillisen asianajajatutkinnon suorittanut lakimies.

Asianajajien toimintaa valvovat Suomen Asianajajaliiton hallitus ja Oikeuskansleri. Asianajajilla tulee olla toiminnassaan vastuuvakuutus.
Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.
Asiakas voi saattaa laskua koskevan erimielisyyden joko Asianajajaliiton valvontalautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi oltuaan kuitenkin ensin yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.


Asianajotoimisto Jouni Virranniemi, Kitkantie 37 A 3, 93600 Kuusamo, Puh. 0400 890 322

  näytä normaaliversio » Ylös